โลหการแนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิศวกรรมโลหการ นำโดย อาจารย์ ดร.จิรัฐิติกาลผ่องศรี หิรัญเกิด และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Open house ของโรงเรียนมัญจาศึกษา และทำกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆ มัธยมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุมดมศึกษา

เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มินิมาราธอน

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 55th TGTK Mini Marathon หรือ เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มินิมาราธอน

มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาที่มีประวัติอันยาวนานและมีส่วนช่วยในการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและประชาชนจังหวัดขอนแก่น รวมถึงผู้ที่สนใจ ให้มีความตระหนักและใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่ครบรอบ 55 ปี การก่อตั้ง วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น

สมัครได้ที่เว็ปไซด์ https://run.kkc.rmuti.ac.th/